Strona główna

Fundacja Meastro zajmuje się ochroną zabytków sztuki rzemieślniczej (w szczególności budownictwa organowego), prowadzeniem kursów z zakresu konserwacji zabytków oraz projektami związanymi z muzyką i instrumentami muzycznymi (od strony badawczej, popularyzatorskiej oraz koncertowej).