Warsztaty Filmowe „Droga do niepodległości”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty filmowe w ramach dwóch grup:

MIECHOWSKA (spotkania w 3 weekendy – 28-29 października [Kraków], 4-5 listopada [Miechów], 18-19 listopada [Częstochowa]);
PABIANICKA (spotkania w 3 weekendy – 28-29 października [Kraków], 11-12 listopada [Pabianice], 18-19 listopada [Częstochowa]).

Kwalifikacja do udziału odbywa się na 2 sposoby (w każdym przypadku zgłoszenia mailowe: [email protected]).
Albo w ramach konkursu scenariuszowego (informacje niżej), albo poza konkursem scenariuszowym – na zasadzie wolontariatu.

Czytaj dalej

Czytaj dalej